ISBN: 978-91-89483-44-6Den tredje arbetslinjen

Politik & Samhälle

Bidragen i den här boken ger läsaren möjlighet att bekanta sig med några av linjerna i denna forskning och hur dessa förhåller sig till de aktuella problem och utmaningar som svensk arbetsmarknad och välfärdspolitik står inför.

En övergripande utgångspunkt är att Sverige står inför ett välfärdspolitiskt vägval liknande det som gjordes under 1930- och 40-talen. Samtliga författare i den här årsboken ifrågasätter uppfattningen att marknadsliberala reformer och avregleringar befrämjar ekonomisk tillväxt och skapar förutsättningar för fler jobb. Men inte heller den gamla folkhemspolitiken motsvarar de krav som ställs på en modern strategi för full sysselsättning i en allt mer globaliserad ekonomi.

Det behövs en tredje arbetslinje som har en tydligare regional förankring, där samspelet mellan offentliga aktörer, företag och partsorganisationer utvidgas såväl på utbildningsområdet som inom arbetsmarknadspolitiken, och där den ekonomiska politiken formas utifrån långsiktiga samhällsekonomiska och sociala hänsyn.


Författare
Olofsson Jonas

Jonas Olofsson är docent i ekonomisk historia.