ISBN: 9789186743499


Ladda ner pressbild


Det gäller barnen

Handböcker

Boken utgår från kvinnojourernas arbete och hur du som vuxen kan bemöta och förstå barnet.

Utifrån en feministisk värdegrund och förståelse av mäns våld mot kvinnor och barn vägleder psykologen Peter Rösare läsaren genom teorier om våldets psykologiska konsekvenser om våld och trauma, våldets juridiska konsekvenser och kvinnojourernas uppdrag och stödarbete till barnen.

Boken riktar sig till dig som arbetar på en kvinnojour, men även andra yrkesverksamma som möter dessa barn och ungdomar.


Författare
Rösare Peter

Peter Rösare är legitimerad psykolog. I sitt terapeutiska arbete har han specialiserat sig på barn som har upplevt våld i nära relationer. Under åren 2008–2012 ingick han i ett team som byggde upp en behandlingsverksamhet för våldsutsatta och traumatiserade barn i åldrarna 3–18 år. I dag har han sin egen praktik där han bedriver terapi […]