Lönen, makten och värdigheten

av Gatu Harald

I Lönen, makten och värdigheten görs fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via dessa år gestaltas de olika prövningar som den fackliga organisationen ställts inför i sin strävan att värna priset på arbetet och skydda arbetsvillkoren.


LÄS MER

Det gäller barnen

av Rösare Peter

Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende handlar om att stödja och skydda barn och unga som upplevt pappas våld mot mamma, eller själva utsatts för våld.


LÄS MER