ISBN: 978-91-89483-10-1Det nya motståndet

Politik & Samhälle

Parallellt med den utvecklingen kan vi konstatera att en majoritet av medborgarna både i Sverige och i andra länder anser att landet styrs av ett fåtal stora intressen som verkar för sitt eget bästa och inte hela samhällets.

Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck handlar om de motkrafter som nu växer fram mot orättvisor och förtryck. Boken vill förklara orsakssammanhangen bakom växande samhällsklyftor utifrån att den fattige är fattig därför att avsaknaden av makt kringskär hans eller hennes möjligheter att forma sina livsvillkor. Åtgärder mot de växande klyftorna handlar då om makt.

Förtrycket har olika ansikten. Forskare beskriver i boken maktrelationer och förtryck från individens mikrokosmos över de marginaliserades tysta motstånd till den globaliserade ekonomins centrum och periferi. Makten över arbetets organisering, konsumentmakten, de nya sociala rörelserna och facket som global rörelse lyfts fram som motkrafter. Vi kan skönja en regnbåge av rörelser med många olika åsikter och perspektiv som mobiliserar mot olika former av förtryck.

Vill vi att klyftorna ska fortsätta att växa? Är det rätt och rimligt att samhället styrs, eller kan upplevas vara styrt, utifrån ett fåtals intressen? Kan nya och gamla sociala rörelser i samverkan bli effektiva motkrafter mot orättvisor och förtryck?

 


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.