ISBN: 9789189077263


Ladda ner pressbild


Drömmen om den moderna socialtjänsten

Om man ska urskilja en enskild person som haft betydelse för det sociala arbetets utveckling under senare delen av 1900-talet är det Bengt Hedlén. Som socialchef i Finspång, Norrköping och Malmö arbetade han under nära 40 år för att förändra den gamla fattigvården till en modern socialtjänst. Och som ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer var han drivande i det arbete som resulterade i den nya socialtjänstlagstiftning som trädde i kraft 1982.

Drömmen om den moderna socialtjänsten är en biografi över Bengt Hedlén, och därmed också en historieskrivning över en viktig del av det sociala arbetets historia. Men det är också en diskussion om det sociala arbetets möjligheter och förutsättningar. Inte minst ställer den frågan vad vi, ställda inför de utmaningar vi står inför i dag, kan lära av erfarenheterna från tidigare års reformarbete.


Författare
Martin Börjeson

Martin Börjeson är docent i socialt arbete och verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har på olika sätt arbetat med utvecklingsfrågor i relation till socialtjänsten, bland annat som utredare/projektledare vid Socialstyrelsen, i regeringskansliet och som chef för en kommunal FoU-enhet. Under 2014–2017 var han ordförande i Förbundet för forskning u socialt arbete (FORSA), och […]