Martin Börjeson

Martin Börjeson är docent i socialt arbete och verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har på olika sätt arbetat med utvecklingsfrågor i relation till socialtjänsten, bland annat som utredare/projektledare vid Socialstyrelsen, i regeringskansliet och som chef för en kommunal FoU-enhet. Under 2014–2017 var han ordförande i Förbundet för forskning u socialt arbete (FORSA), och sedan 2018 är han ledamot i styrelsen för Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA).

Ladda ner pressbild

Titlar