ISBN: 9789186743710


Ladda ner pressbild


En annan socialdemokrati

Debatt, Politik & Samhälle

I mer än ett decennium har Socialdemokraterna tappat mark i opinionen. Hur ska trenden brytas?

I denna lättillgängliga och bitvis provocerande essä föreslås två svar. Det ena är att partiet måste erkänna hur globaliseringen förändrat förutsättningarna för socialdemokratisk politik – och agera därefter. Det andra är att partiet måste förskjuta sin syn på begreppet jämlikhet i riktning från lika utfall mot lika möjligheter.

Med dessa svar tecknas konturerna av en socialdemokrati som gjort sig fri från det bagage som hindrar dess utveckling – en annan socialdemokrati,

Utgivningsår: 2018


Författare
Åhlén David

David Åhlén är född 1985 och har en pol.kand. från Uppsala universitet. Han arbetar till vardags för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. En annan socialdemokrati är hans första bok.