ISBN: 97-891-85343-36-2En ny maktbalans

Politik & Samhälle

Rehabilitering, livslångt lärande och förnyelse av en familjepolitik som bara kommit halvvägs är viktiga steg.

Huvudfrågan i denna bok är: Överlever välfärdsstaten globaliseringen? Ingemar Lindbergs svar är att det är en fråga om makt.

Välfärdsstaten växte fram som en följd av två starka verktyg i folkets händer – facket och demokratin. Båda är fortfarande nationellt organiserade medan motparten – den ekonomiska makten – är rörlig över nationsgränserna. De folkliga verktygens försvagning har medfört en maktförskjutning.

I den meningen är globaliseringen ett hot mot välfärdsstaten, ett hot som kan undanröjas genom att de båda verktygen i folkets händer ges transnationell verkningskraft.


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.