ISBN: 978-91-85343-26-3En värld i obalans

Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Roland Spånt anser att globaliseringen sker parallellt med andra processer i världsekonomin och bara är ett av flera hot mot svenska löntagares standard och inflytande. Vilka hot är reella? Vilka är uppblåsta? Det är viktigt, säger han, att de fackliga organisationerna ser vilka hot som bör tas på allvar samtidigt som de utnyttjar de möjligheter som utvecklingen också skapar.

Boken ingår i ett projekt om jobben, välfärden och globaliseringen som drivs av Ingemar Lindberg och Roland Spånt med stöd av Charles och Elin Lindleys stiftelse.

Roland Spånt är fil. doktor i nationalekonomi. Tidigare var han i många år chefsekonom på TCO. Han har också varit arbetsmarknadsråd i Washington och haft uppdrag i internationella fackliga organisationer.


Författare
Spånt Roland

Roland Spånt är fil.dr i nationalekonomi och var under många år chefsekonom på TCO.