ISBN: 9789185343676Europas väg

Politik & Samhälle

”Lars Anell har skrivit en synnerligen intressant och viktig bok om EU och om hur dagens EU har växt fram. Det är en imponerande framställning som, inte minst genom sin gedigna historiska analys, kommer att vara aktuell i åtskilliga år framöver.” Carl Tham, f.d. statsråd och ambassadör

”Ett mycket imponerande arbete. Det skiljer sig fördelaktigt från mera konventionella framställningar genom författarens självständiga och uppfriskande personligt hållna analyser och kommentarer till den officiella politiska retoriken.” Michael Sohlman, vd Nobelstiftelsen

”Boken har alla utsikter att bli ett svenskt standardverk om det europeiska samgåendets historia efter andra världskriget. Det är följden av att Lars Anell skriver så väl, har så god blick för de stora linjerna och samtidigt förmår illustrera dessa med en eminent konkret sakkunskap på snart sagt alla sakområden.” Sverker Gustavsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet

”Ett omfattande verk med betydande djup och en ingående analys av ett samarbete som blivit alltmer betydelsefullt också för svensk del.” Olof Allgårdh, juridisk EU-rådgivare.

Boken har getts ut med stöd från Konung Gustaf den VI Adolfs fond för svensk kultur.


Författare
Anell Lars

Lars Anell utbildades vid Handelshögskolan och Stockholms universitet innan han inledde sin yrkeskarriär i finansdepartementet. Därefter har han bland annat arbetat i Sekretariatet för framtidsstudier och tjänstgjort som ambassadör i Genève.