ISBN: 978-91-85343-85-0Fallucka eller trampolin?

Debatt, Politik & Samhälle

Håkan Svärdman har fokus på arbetsskadeförsäkringen och han skisserar en ny försäkring som inte ska utestänga arbetsskadade från arbetsmarknaden när ett deltagande är möjligt, om än i begränsad omfattning.

Håkan Svärdman är välfärdsanalytiker på Folksam.

 

 


Författare