ISBN: 978-91-86743-98-7Försäkring och trygghet i en förändrad värld

Rötterna till dagens försäkringsbolag och offentliga socialförsäkringar tränger djupt ner i historien. Redan på 1300-talet inrättades den första formen av obligatorisk brandförsäkring i Sverige och ett par hundra år senare blev socknarna skyldiga att ge medellösa åldringar och svårt sjuka fattigvård. I det moderna samhället är olika slags försäkringar en oumbärlig beståndsdel – för den enskildes välfärd och trygghet men också för att ekonomin ska kunna fungera och utvecklas.

I Försäkring och trygghet i en förändrad värld – Forena 100 år diskuteras flera aspekter på försäkringarnas roll i samhället, deras historia och framtidens utmaningar. Boken ges ut i samband med att fackförbundet Forena, som organiserar de anställda inom försäkringsbranschen, fyller 100 år.

Boken släpps 29 september.

 

I boken medverkar:

Anders Johansson, förbundsordförande Forena

Anna Danielsson Öberg, frilansjournalist

Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Alf Sjöblom, ekonomhistoriker

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Utgivningsår: 2019


Författare
Danielsson Öberg Anna

Anna Danielsson Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i 25 år varav 16 år på Svenska Dagbladet. Hon är sedan 2006 frilansjournalist. Hon har skrivit böcker om invandrare och arbetsmarknad, om finanskrisens effekter i en svensk kommun och en intervjubok om att vara facklig ombudsman.

Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.

Wennemo Irene

Irene Wennemo är doktor i sociologi och har arbetat med välfärdspolitiska frågor sedan 1990-talet. Hon har varit utredare och chef på LO och deltagit i flera statliga utredningar om välfärdspolitik och arbetsmarknad. Hon har också varit verksam som ledarskribent.

Sjöblom Alf

Alf Sjöblom är verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms Universitet. 2017 publicerades hans avhandling Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950.

Johansson  Anders

Anders Johansson är förbundsordförande i Forena.

Svärdman Håkan

Håkan Svärdman är samhällspolitisk chef på försäkringsbranschens fackförbund Forena.