Sjöblom Alf

Alf Sjöblom är verksam vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms Universitet. 2017 publicerades hans avhandling Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950.

Titlar