ISBN: 978-91-85343-44-7Från arbetarhögskola till forskningscirkel

Debatt, Politik & Samhälle

Han gör det mot bakgrund av utvecklingen som skett sedan boken kom ut i sin första version 1993. Han konstaterar att utbildningsexpansionen, det nya informationssamhället, digitaliseringen och nätets nya världar i grunden ändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. De nya lärgemenskaperna på nätet innebär en stor och växande utmaning för svensk folkbildning samtidigt som det finns en renässans för den traditionella folkbildningen i form av föreläsningar, populärvetenskapliga initiativ och dialog mellan människor.

Samtidigt finns en renässans för den traditionella folkbildningen i form av föreläsningar, populärvetenskapliga initiativ och dialog mellan människor. Boken visar också på nära beröringspunkter mellan folkrörelserna och folkbildningen och de idéer som kännetecknar den europeiska socialfonden, att motverka social utestängning och diskriminering, att respektera människors olikhet och att utveckla människors kompetens och förmåga till reflektion.


Författare
Abrahamsson Kenneth

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet sedan 1991 och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Han var programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, till 2012 och är numera seniorkonsult. Han har bland annat publicerat skrifter om vuxenutbildning, folkbildning, yrkesutbildning och kompetensfrågor i arbetslivet.