ISBN: 9789185343454I väntan på vadå?

Debatt, Politik & Samhälle

Konsten är samhällsförändrande och radikal. Se där en aktiv myt i kulturlivet. Men hur radikal är man när det kommer till jämställdhet? De flesta delar idén att jämställdhet är bra och eftersträvansvärt, ändå är det inte alla som vill arbeta för jämställdhet. Varför inte?

Genusvetaren Vanja Hermele har funnit ett antal tankefigurer som hindrar Konsten från att bli jämställd. Hon finner bland annat en tänkt uppdelning mellan jämställdhet å ena sidan och Konsten med stort K å den andra. Jämställdhet ses som någonting viktigt – men tråkigt ­– som hotar Konsten. Jämställdhet uppfattas som ett politiskt korrekt krav kommet från statsmakten – inte från samhällets medborgare. Dessutom läggs helst ansvaret för ojämställdheten någonstans utanför det egna ansvarsområdet: problemen ligger i historien, i kulturarvet eller rent av hos kvinnorna själva.

Nina Stone, ombudsman på Teaterförbundet, ger i den andra delen av boken konkreta verktyg till dig som vill nå jämställdhet på din arbetsplats. Hon beskriver också hur Teaterförbundet arbetar för att förbättra den ojämställda situationen i branschen.


Författare
Hermele Vanja

Vanja Hermele är genusvetare och skribent och har tidigare undersökt jämställdheten i filmbranschen samt undersökt uppfattningen av hög konstnärlig kvalitet på Kungliga Dramatiska Teatern och Stockholms stadsteater.