Kampen om Sverige: Från socialism till nyliberalism

Vad skulle du säga om jag berättade för dig att svensk grundlag har inskrivet att vi inte kan uppnå full sysselsättning? Att det var folkpartiet som först krävde löntagarfonder? Att vårt pensionssystem är hämtat från Pinochets Chile? Vad skulle du säga om jag berättade för dig att den svenske väljaren knappt har något att säga till om när det gäller samhällsutvecklingen? Att det är en handfull aktörer som styr det vi kallar demokratin?

Det började som en magisteruppsats om nyliberalismens utveckling i Sverige, men blev sedan till en bok. En bok om den ideologiska samhällsutvecklingen från sent sextiotalfram till våra dagar. Hur Sverige gick från en centraliserad välfärdsstat med låg arbetslöshet och utan valfrihet– till att bli ett land i mängden. Boken belyser hur vänstervågen på 60- och 70-talet radikaliserade arbetarrörelsen, hur det svenska näringslivet mobiliserade och gick till mottattack. Om 70-talets kriser som öppnade upp för nya ideologiska tankesätt och hur socialdemokraterna lade om politiken på 80-talet. Varför uppstod 90-talskrisen och varför valde socialdemokraterna att inte återinföra löntagarfonder eller avskaffa friskolesystemet efter valet 1994?

Utgivningsår: 2021


Författare
Enocksson Mike

Mike Enocksson är statsvetare, skribent och författare. 2018 kom han ut med rapporten Radikalkonservatismen – en ideologis pånyttfödelse hos Tankesmedjan Tiden. Tillsammans med Lars Tibell har han även skrivit  I väntan på kulturpolitik – en rapport om kulturpolitik i det tjugoförsta århundradet, som gavs ut av Arena Idé 2019. 2021 kom hans debutbok Kampen om […]