Enocksson Mike

Mike Enocksson är statsvetare, skribent och författare. 2018 kom han ut med rapporten Radikalkonservatismen – en ideologis pånyttfödelse hos Tankesmedjan Tiden. Tillsammans med Lars Tibell har han även skrivit  I väntan på kulturpolitik – en rapport om kulturpolitik i det tjugoförsta århundradet, som gavs ut av Arena Idé 2019. 2021 kom hans debutbok Kampen om Sverige – från socialism till nyliberalism ut på Premiss förlag.

Titlar