ISBN: 9789186743451


Ladda ner pressbild


Kan välfärden räddas?

Arbetsliv, Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Men med en befolkningsutveckling där färre arbetande ska försörja fler unga och äldre krävs nya lösningar för hur välfärdspolitiken ska kunna räddas för framtida generationer.

I boken formuleras 99 förslag på hur den kommunala välfärdsproduktionen kan utvecklas. Det rör sig om åtgärder inom flera områden. Utmaningarna är många och därför behöver förändringsarbetet bedrivas på alla fronter.


Författare
Häggroth Sören

Sören Häggroth arbetar som rådgivare vad gäller statlig och kommunal förvaltning både i Sverige och utomlands. Han har lång erfarenhet av ledningsarbete i departement, statliga verk och kommunal verksamhet.

Andersson Lars M

Lars M Andersson har lång erfarenhet av offentlig verksamhet i kommuner och statliga bolag i Sverige. Lars arbetar nu som rådgivare med kommunal finansiering och styrning både i Sverige och utomlands.