ISBN: 9789185343379Kapitalets revansch

Debatt, Politik & Samhälle

I de flesta länder har lönernas andel av produktionsresultatet sjunkit medan kapitalets andel har ökat. För att stärka sin position måste löntagarna och deras organisationer förnya sig. Några konkreta förslag i en sådan strategi presenteras här. Ett viktigt element är att bättre mäta den ekonomiska utvecklingen ur ett löntagarperspektiv än vad dagens BNP gör.


Författare
Spånt Roland

Roland Spånt är fil.dr i nationalekonomi och var under många år chefsekonom på TCO.