ISBN: 978-91-85343-40-9Katekes för ett lärande arbetsliv

Politik & Samhälle, Reportage & antologier

Seminarieserien Arbetsplatsen som lärsystem – en utmaning för Sverige började som en idé i en hängmatta. Den blev sedan en nästan tvåårig seminarieserie – en lärstafett –  där lärande i arbetslivet belystes utifrån olika teman.

Syftet var att samla arbetslivsaktörer och andra intresserade för att genom samtal och reflektioner sätta lärande och kompetensutveckling i fokus för politiker och arbetsmarknadens parter och väcka nytt liv i diskussionen om kompetensutveckling i arbetslivet. Vilka krav ska man till exempel ställa på arbetsorganisation för att främja arbetsplatslärandet? Hur ska sambandet se ut mellan lön och lärande? Kan man certifiera arbetsplatser som främjar lärande? Frågorna var många.

I bokens första del berättar arbetslivsjournalisten Gunhild Wallin om hur mötesresan avlöpte. I andra delen utvecklar Kenneth Abrahamsson idéer om hur lärandet i arbetslivet kan främjas i dialog och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, staten och den enskilde.


Författare
Abrahamsson Kenneth

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet sedan 1991 och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Han var programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, till 2012 och är numera seniorkonsult. Han har bland annat publicerat skrifter om vuxenutbildning, folkbildning, yrkesutbildning och kompetensfrågor i arbetslivet.

Wallin Gunhild

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, etik, ledarskap samt nordiskt arbetsliv. På Premiss förlag har hon tidigare gett ut Det lönar sig – om etik i vardagen på en vårdcentral och Katekes för ett lärande arbetsliv (tillsammans med Kenneth Abrahamsson).