ISBN: 9789189077454


Ladda ner pressbild


LO och arbetarrörelsens kris

I år fyller LO 125 år. Jubileet väcker frågor. Att LO försvagats och marginaliserats som samhällskraft står klart. Hur har LO hamnat där? Centralt är vad som hände under den nyliberala marknadsfundamentalismens genombrott i slutet av 1900-talet. Skildringen av arbetarrörelsens reträtter under dessa år har mest handlat om SAP, medan LO:s roll hamnat i skuggan. En fullständig historieberättelse om arbetarrörelsens kris måste omfatta såväl parti som fackföreningsrörelse.

Den marginaliserade position i dagens samhällsdebatt LO hamnat i står i skarp kontrast till hur det såg ut tidigare. Från skiftet 3040-tal formade LO en styrkeposition då för att citera Rudolf Meidner: Fackföreningsrörelsen tar hand om det ideologiska initiativet och genom utredningar, offentliga programförklaringar, sakkunnighetsutlåtanden föregår partiet.

Hur denna position gick förlorad i slutet av 1900-talet är den röda tråden i bokens historieberättelse. Att återerövra den är enligt författaren Örjan Nyström en avgörande förutsättning för en förnyelse av arbetarrörelsen som samlande reformkraft i dagens samhälle.


Författare
Örjan Nyström

Örjan Nyström har en mångårig bakgrund i fackföreningsrörelsen, såväl på arbetsplats- som på avdelningsnivå, de sista 15 åren som utredare på LO i Göteborg. Vid sidan av detta har han varit verksam som författare. Under pseudonymen Per Forsman skrev han flera uppmärksammade essäsamlingar på 1980–90-talet, bland annat Arbetets arv. Om fackföreningsrörelsen skrev han på bokförlaget […]