Örjan Nyström

Örjan Nyström har en mångårig bakgrund i fackföreningsrörelsen, såväl på arbetsplats- som på avdelningsnivå, de sista 15 åren som utredare på LO i Göteborg. Vid sidan av detta har han varit verksam som författare. Under pseudonymen Per Forsman skrev han flera uppmärksammade essäsamlingar på 1980–90-talet, bland annat Arbetets arv. Om fackföreningsrörelsen skrev han på bokförlaget Atlas boken Mellan anpassning och motstånd – facket och det nya arbetslivet. Tillsammans med Anders Nilsson, ombudsman på LO Göteborg, har han skrivit Den sociala demokratins andra århundrade? (Atlas, 2005) och Reformismens möjligheter på Premiss förlag (2008) samt en rad andra skrifter med anknytning till arbetarrörelsens idédebatt under åren därefter. Senast har han på bokförlaget Korpen utkommit med artikelsamlingen Arbete, lärande, jämlikhet. Tillsammans med Hans och Lars Nyström har han skrivit lärobokspaketet Perspektiv på historien för gymnasiet. Örjan Nyström är 74 år gammal.

Titlar