ISBN: 9789186743307


Ladda ner pressbild


Lönekamp med förhinder – om kvinnolöner i vård och verkstad

Arbetsliv, Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Minskningen av lönegapet mellan könen går i snigelfart trots en nästan samstämmig kör av fack, politiker, arbetsgivare och allmänhet som anser att löneskillnaderna mellan könen är orimliga.

Varför går det så långsamt? Finns en verklig vilja bakom orden? Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg har frågat fackliga företrädare och medlemmar, arbetsgivare och myndighetschefer. En av slutsatserna är att det kanske är dags för ett nytt, epokgörande avtal där frågan om kvinnolöner blir en central punkt i en kommande pakt – eller varför inte i ett nytt huvudavtal? En sådan överenskommelse skulle bli historisk och markera den verkliga vändpunkten då kvinnors arbete värderas lika mycket som mäns.

 


Författare
Danielsson Öberg Anna

Anna Danielsson Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i 25 år varav 16 år på Svenska Dagbladet. Hon är sedan 2006 frilansjournalist. Hon har skrivit böcker om invandrare och arbetsmarknad, om finanskrisens effekter i en svensk kommun och en intervjubok om att vara facklig ombudsman.

Öberg Tommy

Tommy Öberg är journalist och krönikör med ett förflutet på Tidningen Arbetet i Malmö och Göteborg, Metallarbetaren, Svenska Dagbladet och senast, mellan åren 2005 och 2010, som chefredaktör för LO-Tidningen (numera Arbetet). Han skriver främst om arbetsmarknad, ekonomi och politik.