ISBN: 9789186743598


Ladda ner pressbild


Makt bakom orden

Arbetsliv, Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Men anställda i stat, kommun och landsting fick laglig rätt att använda konfliktvapnet först i modern tid. Det skedde 1966, efter flera årtionden av fackliga kampanjer och statliga utredningar. Samtidigt slogs de fackliga organisationernas förhandlingsrätt formellt fast.

I Makt bakom orden skildrar journalisten Ann Dahlin hur föreställningen om statens överhöghet över sina tjänstemän till sist fick ge vika för ett erkännande av de anställdas organisationer som en jämställd facklig part.


Författare
Dahlin Ann

Ann Dahlin är reporter på Fackförbundet ST:s tidning Publikt. Hon vann 2004 Fackförbundspressens pris för bästa text för en historisk artikel om bildandet av De extraordinaries förening, föregångaren till ST.