ISBN: 9789186743536


Ladda ner pressbild


Makt och inflytande i arbetslivet

Antologi, Arbetsliv, Debatt, Fackligt

På 1970-talet stiftades många av de lagar som ännu ligger till grund för spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS) gav facken mer inflytande och starkare muskler. Senare tillkom också en omfattande diskrimineringslagstiftning.

Samtidigt svepte nya vindar över världen. Under slutet av 1970-talet mobiliserade arbetsgivarna. Motståndet mot löntagarfonderna ledde till konfrontation. Plötsligt var det företagsledarna som var ute och demonstrerade. På affischer uppmanades ungdomar att »satsa på dig själv«.

I Sverige fanns länge en uttalad politisk vilja att gynna arbetslivsforskningen. Så är det inte längre. Forskarna själva vittnar i dag om att det är svårt att få medel till forskning som handlar om makt och inflytande i arbetslivet. En framkomlig omväg kan i vissa fall vara att sätta en annan etikett på forskningen. Med Makt och inflytande i arbetslivet hoppas Arena Idé starta en debatt om arbetslivsforskningens villkor och särskilt om makt och inflytande i arbetslivet. Den bredd och de spännande ämnesval som bidragen bjuder på ger gott hopp om framtidens diskussion om makt och inflytande i arbetslivet.


Författare
Holmqvist Margaretha

Margaretha Holmqvist är frilansjournalist med inriktning på sociala frågor och arbetsmarknadspolitik. Tidigare har hon bland annat varit chefredaktör för Akademikern och för Industrifackets medlemstidning.