ISBN: 978-91-85343-90-4



Mellan dröm och verklighet – Om frihet och livschanser i framtidens Sverige

Debatt, Politik & Samhälle

Vilken sorts samhälle vill vi ha? Hur når vi dit?

Den här boken är en mytkrossare om social rörlighet. Den visar vilka faktorer som påverkar den sociala rörligheten och den ställer frågan om vilket samhälle vi vill leva i. Myten som spräcks är den om USA som landet där vem som helst kan starta med två tomma händer, skapa ett gott liv och en förmögenhet. Daniel Lind visar med stöd av internationell forskning att sanningen är en annan. Möjligheterna är större i Sverige och de andra nordiska länderna än i USA att förverkliga den drömmen. Eller har varit för nu är utvecklingen i Sverige på väg åt fel håll.

Hur kan detta förklaras?

Daniel Lind förklarar det med att livschanserna är mer jämlikt fördelade i länder med den nordiska välfärdsmodellen. Inte minst handlar det om utbildning, om att kompensera brister i uppväxtvillkor och familjeförhållanden. Nu när modellen krackelerar sprids livschanserna inte lika jämnt och den sociala rörligheten minskar.


Författare
Lind Daniel

Daniel Lind är ekonom och statsvetare. Han har länge varit verksam inom den fackliga rörelsen och är för närvarande anställd på Unionen.