ISBN: 9789186743048


Ladda ner pressbild


På promenad med Mäster Palm

Handböcker

På promenad med Mäster Palm är ett verktyg för dig som är arrangör och vill göra bättre föreläsningar. ABF:s föreläsningar kan vara en öppen arena där många människor tillsammans kan mötas och lära sig saker. Men föreläsningen kan också vara ett tråkigt mässande och en envägskommunikation där publiken inte känner sig delaktig. Den här boken hjälper arrangören att undvika de värsta fallgroparna.

Boken vill lyfta föreläsningsverksamheten och sätta den i ett sammanhang. Föreläsningar har alltid varit en viktig del i arbetarrörelsens historia. I dag är de inte bara bra folkbildningsverksamhet, föreläsningarna kan också placera ABF mitt i debatten. De kan göra ABF till en unik mötesplats där politiska samtal förs och visioner skapas.


Författare
Wiklund Erik

Erik Wiklund (f. 1985) är frilansjournalist. Han bevakar frågor som rör arbetsliv, kultur, folkbildning och folkrörelsearbete. Han driver sedan 2010 frilansbyrån Kontigo Press.