ISBN: 978-91-86743-95-6


Ladda ner pressbild


Pennskaften inifrån

Arbetsliv, Politik, Samhälle

I den offentliga debatten finns det människor med funktions­nedsättningar och sjukdomar som sällan eller aldrig kommer till tals. De hörs inte eftersom de inte alltid har en förmåga att kommunicera. Men också på grund av ett allt hårdare samhällsklimat där utsatta grupper inte alltid är önskvärda och till och med får utstå hat och diskriminering. Men orden och viljorna finns i deras kamp. De är Pennskaften inifrån.

I Pennskaften inifrån – Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige skildras såväl samtida som historiska röster och perspektiv på funktionshindersdebatt, mänskliga rättigheter och opinionsbildning i sociala frågor. Även klassperspektivet i Finland och Sverige, som i stort sett saknas på agendan, tas upp.

Jörgen Lundälv har intervjuat politiska journalister och opinionsbildare i funktionshindersrörelsen i Finland och Sverige. Deras tankar och reflektioner återkopplas till förra sekelskiftets debattvågor och samhällskritiska politiker och författare, bland annat ramberättelsens fem kvinnor: Minna Canth, Elin Wägner, Maria Sandel, Hella Wuolijoki och Hilja Pärssinen – som alla använde sig av samhällskritik och opinionsbildning i sociala frågor.

Boken är en fristående fortsättning på Debattlustans röster som gavs ut 2018.

Utgivningsår: 2019


Författare
Lundälv Jörgen

Jörgen Lundälv är verksam som universitetslektor och docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Sedan 2002 har han undervisat på socionomprogrammet i Göteborg. Lundälv är författare till era böcker inom områdena kriskommunikation, funktions­ hinder, socialt arbete och opinionsbildning. Han disputerade 1998 i socialpolitik vid Helsingfors universitet och är docent i trafikmedicin […]