Lundälv Jörgen

Jörgen Lundälv är verksam som universitetslektor och docent i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Sedan 2002 har han undervisat på socionomprogrammet i Göteborg. Lundälv är författare till era böcker inom områdena kriskommunikation, funktions­ hinder, socialt arbete och opinionsbildning. Han disputerade 1998 i socialpolitik vid Helsingfors universitet och är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet sedan 2007. Hans forskning handlar framför allt om funktionshinder, stödformer, säkerhet och socialt arbete på samhällsnivå. Lundälv är också journalist.

Titlar