ISBN: 9789185343522Postväskan

Fackligt, Memoarer, Politik & Samhälle

Postväskan är Carlos Núñez  berättelse om ett liv präglat av politiskt engagemang, facklig kamp och folkbildning. Det är berättelsen om en vindlande resa som började i Rancagua i Chile. Efter skolan arbetade han som brevbärare, spelade fotboll och jobbade fackligt och blev så småningom ordförande för alla post- och telegrafanställda. Som så många andra fackligt och politiskt aktiva i Chile måste han fly efter kuppen 1973 och hamnade så småningom i Sverige och fick återigen bära en postväska, denna gång för internposten på LO:s folkhögskola Runö. Han utbildade sig sedan till lärare och lockade genom åren hundratals LO-förbundsmedlemmar till stordåd med sin demokratiska och inspirerande pedagogik. Carlos Núñez är också  debattör i integrationsfrågor och var med om att starta nätverket Fackligt aktiva invandrare. Postväskan är berättelsen om fem decennier med arbetarrörelsen i Chile och Sverige och inspirerande läsning för alla som är intresserade av fackligt arbete, internationell solidaritet och integrationsfrågor.


Författare
Núñez Carlos

Carlos Núñez föddes i Chile 1939 och kom som flykting till Sverige 1975, ett och ett halvt år efter militärkuppen. Som 12-åring började han arbeta som brevbärare och blev snart aktiv i facket. Efter en rad förtroendeposter valdes han 1973 till ordförande i Post- och telegrafanställdas förbund, ett av de största fackförbunden i Chile. I […]