ISBN: 978-91-89483-39-2Rasismer i Europa 3

Politik & Samhälle

Här är den tredje boken i rasismserien: Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck

Parallellt med invandringen har en underklass baserad på etnicitet växt fram. Den vittnar om de barriärer inom vårt land som rasism och diskriminering sätter upp för tillhörighet och deltagande. Människors livsmöjligheter har i dag en mycket tydlig etnisk dimension, vid sidan om klass- och könsskillnader.

Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck belyser den segregerade och skiktade arbetsmarknaden. Den reella möjligheten för invandrare att utöva sitt medborgarskap måste stärkas. Nya former för tillhörighet och deltagande är nödvändiga i strävan efter ett jämlikt samhälle. I boken belyses frågor om hur rasistiska mönster kan förstås och brytas. Samhälleliga och fackliga strategier för förändring lyfts fram.

Medverkande författare:
Floya Anthias, Wuokko Knocke, Katarina Mattsson, Carl-Ulrik Schierup, Per Wirtén och John Wrench.


Författare