ISBN: 9789186743666Rätten till rättvisa

I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet – rätten till rättvisa – blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.

Antologin Rätten till rättvisa vill belysa denna nya verklighet. De inledande bidragen handlar om hur politiken förrättsligats och juridiken politiserats, och de följande texterna visar genom nedslag i barnrätt, hyresrätt, socialförsäkringsrätt, socialrätt, asylrätt och miljörätt hur människor får – eller inte får – tillgång till rättvisa. Ambitionen är att inleda ett politiskt samtal om dessa frågor.

Medverkande: Rami Al-Khamisi, Maria Bexelius, Petra Hall, Agnes Hellner, Carl Josefsson, Pia Kjellbom, Ruth Mannelqvist, Medea Sandbladh, Oskar Taxén, Ignacio Vita

Redaktörer: Petra Hall och Lisa Pelling


Författare
Pelling Lisa

Statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.

Hall Petra

Jur.kand. Ombudsman på Unionen. Lång erfarenhet av politiskt och opinionsbildande arbete.