Hall Petra

Jur.kand. Ombudsman på Unionen. Lång erfarenhet av politiskt och opinionsbildande arbete.
Titlar