ISBN: 9789186743697


Ladda ner pressbild


Se helheten

Arbetsliv, Debatt, Politik & Samhälle, Socialtjänsten

I dag står socialtjänsten inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal och de ekonomiska kraven ökar. Samtidigt har samhällsklimatet hårdnat och många människor behöver hjälp. Hur ska denna ekvation gå ihop?

I Se helheten – om framgångsfaktorer i socialt arbete! vill Lotta Persson och Titti Frisk Hagström ge sin bild av socialtjänstens uppdrag, utmaningar och yrkets nutid och framtid. Utgångspunkten är att det inte finns en enkel lösning – beslut måste tas på flera nivåer.

Författarna tar avstamp i det praktiska sociala arbetet och reflekterar över frågor som rör socialtjänsten, med målet att arbetet ska vara till nytta för dem som behöver insatserna.

Fotobyline pressbild: Ulf Hagström

Utgivningsår: 2017


Författare