ISBN: 978 91 85343 60 7Stat till salu

Debatt, Politik & Samhälle

 

”Det har hänt att Banverket inte haft resurser att ha egna tågbevakare ute. Då har man tagit in folk från privata entreprenörer och så kommer det en kille på morgonen och gäspar och säger att han inte har sovit på 36 timmar. Det är klart att våra killar blir lite nervösa då.”

Vad ska staten göra i framtiden och hur ska det arbetet organiseras?
Vad väntar runt hörnet? Vad tycker olika aktörer om den utveckling som pågår när verksamheter och företag som byggts upp med skattemedel och varit gemensamt ägda hamnar på marknaden?

Många viktiga frågor aktualiseras i denna högaktuella debattbok om bolagisering, konkurrensutsättning och försäljning av statliga verksamheter. Boken som är skriven av Bengt Rolfer ges ut med stöd av fackförbundet ST.


Författare
Rolfer Bengt

Bengt Rolfer är journalist med inriktning på arbetsmarknad och arbetslivsfrågor. Han har varit arbetsmarknadsreporter på Dagens Nyheter och Aftonbladet, chefredaktör för Sif-tidningen och redaktionssekreterare på TCO-tidningen. Sedan 1996 är han frilansjournalist i det egna företaget Rolfer Media &Kommunikation.