ISBN: 978-91-785343-07-2Studier i rött

Politik & Samhälle

Men varken de socialdemokratiska partierna i Europa, medlemmarna i Socialistinternationalen eller den svenska socialdemokratin är en homogen, enhetlig samling.

I Studier i rött. Socialdemokratins idéer ger Henry Pettersson en bred beskrivning av socialdemokratin som parti och idé. Boken knyter samman historia och nutid, idéer och praktisk politik, retorik och faktiskt innehåll. I ett avslutande kapitel, Europa, fjärde steget?, diskuteras historiska och aktuella socialdemokratiska strategival.

Henry Pettersson har disputerat i statsvetenskap i Örebro på avhandlingen Den försiktiga kameleonten. Europeisk socialdemokrati och brittiska Labour men har även forskat kring integrationsfrågor och kommunal organisation.


Författare
Pettersson Henry

Henry Pettersson är statsvetare och arbetar på Socialdemokraternas riksdagskansli i Stockholm.