ISBN: 978 91 85343 77 5Tänk kallt

Debatt, Politik & Samhälle

Miljöfrågan är den mest globala fråga dagens politiker har att hantera. Uppdraget är att anpassa mänsklighetens verksamhet till jordens förutsättningar – inte att vinna val i Sverige. Om svenska politiker ska kunna bidra till att rädda klimatet får de inte bedriva miljöpolitik ur ett isolerat svenskt, perspektiv. Tvärtom. Energipolitiken måste bedrivas med ett internationellt perspektiv.

Det hävdar journalisten och debattören Per Åhlström i den här debattboken om energipolitik, fördelningspolitik, näringspolitik, och välfärdspolitik. Han framhåller att en väl fungerande energiförsörjning är en av välfärdssamhällets grundpelare och därför är det hög tid att fler än entusiaster och fanatiker engagerar sig i energipolitiken.

Se även bloggen Tänk kallt.


Författare
Åhlström Per

Per Åhlström är frilansjournalist, författare, utbildare och debattör med inriktning på beslutsfattande i allmänhet och politiskt beslutsfattande i synnerhet.