ISBN: 978-91-85343-73-7Välfärdssamhällets spegel – Kommunal 1960-2010

Fackligt, Historiker & Jubileumsböcker

Författaren Lars Ekdahl är professor i historia vid Mälardalens högskola och även verksam på Södertörns högskola.

Egen regi eller konkurrensutsättning och privatisering? Frågan hur den skattefinansierade offentliga verksamheten ska drivas har varit ideologiskt och politiskt laddad och debatterats livligt i flera decennier. Inom Kommunal har frågan diskuterats sedan förbundet bildades år 1910. Från försök att slå vakt om en produktion i egen regi har förbundet rört sig mot en större öppenhet för privata lösningar.

I den här boken analyserar Lars Ekdahl Kommunals väg mot denna fackliga förnyelse mot bakgrund av socialdemokratins förändrade syn på offentliga sektorn och periodens samhällsförändringar.


Författare
Ekdahl Lars

Lars Ekdahl är professor i historia vid Mälardalens högskola och gästforskare vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Han har länge forskat om svensk arbetarrörelse och facklig historia och har skrivit och medverkat i flera böcker bland annat om grafikernas historia och om Metallindustriarbetareförbundet.