Historien om Arbetet och den sista striden

av Bo Bernhardsson

Historien om Arbetet är en historiebok. Men den ställer också frågor om framtiden, som rör arbetarrörelsens uppdrag och ytterst demokratins förutsättningar. Kan en vital och väl fungerande demokrati existera utan medial mångfald? Utan allsidig nyhetsförmedling? När de dominerande medierna i »det nya medielandskapet« ägs av internationella mediekapitalister och tidningsmarknaden i Sverige är monopoliserad? Arbetet var […]


LÄS MER

Vilka skulle annars göra det?

av Häggberg Annika

I Vilka skulle annars göra det? berättar journalisten Annika Häggberg den vindlande historien om Rågsveds Folkets Hus som blev Nya Rågsveds Folkets Hus. Med sina många okonventionella verksamheter och evenemang – från boxning, julfirande, musikstudio och social rådgivning till grönsaksodling – har Nya Rågsveds Folket Hus fått ta emot en rad utmärkelser och blivit så […]


LÄS MER

Hälsing och förnyare

av Håkan A Bengtsson

Kenth Högström var en person med en stark personlighet. Han äntrade talarstolen med såväl stil som talang. Man lyssnade till Kenth. Allt det där lever kvar i mångas minne. Men även dessa minnen falnar och flagnar.


LÄS MER

Frihetens och upproriskhetens bakterier

av Tigerberg Caroline, Söderström Lina, Dackling Martin

År 1954 fördes Göteborgs högskola och Medicinska högskolan samman och bildade tillsammans Göteborgs universitet. Följaktligen finns det i år anledning att fira och se tillbaka på 60 år som universitet. Historiska framställningar som skildrar universitetets framväxt och utveckling finns emellertid redan. Mindre känt är dock hur de senaste sextio åren tett sig för de som faktiskt utgjort den största och viktigaste delen av universitetet – dess studenter – och för deras organisationer – studentkårerna. Hur har studentvardagen förändrats? På vilka sätt har studentkårernas uppdrag och roll förändrats? Vilka studentrelaterade frågor har varit aktuella över tid?


LÄS MER

När operan kom till byn

av Krutmeijer Malin

I början av 2000-talet började Folkets Hus och Parker digitalisera sina biografer. Det var en pionjärsatsning, tekniken var helt ny. Längst fram i utvecklingen gick en relativt liten aktör, vars syfte var att få landsortsbiograferna att blomstra igen.


LÄS MER

Från Palm till Löfven – En socialdemokratisk historia

av Pettersson Henry

Henry Petterssons Från Palm till Löfven. En socialdemokratisk historia är en heltäckande bok om den svenska socialdemokratin. Från Palm till Löfven tecknar den ekonomiska och sociala bakgrunden till arbetarrörelsens tillkomst och utveckling. Den skildrar Sveriges moderna politiska historia. Parallellt beskrivs socialdemokratins idé­utveckling från partiets tillkomst på 1880­-talet fram till i dag. I boken finns studie-­ och diskussionsfrågor. Från Palm till Löfven är ett studiematerial för de som vill fördjupa sig i socialdemokratins historia.


LÄS MER