ISBN: 978-91-89483-37-8Världens oordning

Politik & Samhälle

För 60 år sedan skapades Världsbanken och Internationella valutafonden IMF. Men i stället för att hyllas på födelsedagen kritiseras de världen över. Hur kommer det sig att dessa mäktiga, globala organisationer – som bildades för att utrota fattigdom, skapa stabilitet och ge hög sysselsättning – närmast blivit liktydiga med motsatsen?

Historien kantas av skuldkriser, korruption och finansiella bubblor – samt ständiga löften om bättring. På vägen ser vi hur Sverige förändras, från en självständig och ifrågasättande röst till en i mängden.

Bör Världsbanken och IMF skrotas? Eller behöver de bara påminnas om varför de en gång kom till?

Kenneth Hermele är ekonom och författare till Skuldkrisen (2001) och Vägar ut ur skuldfällan (2003).


Författare
Hermele Kenneth

Kenneth Hermele är ekonom och fil.dr i humanekologi.