ISBN: 978-91-89483-25-5Vatten

Politik & Samhälle

Det sägs att vatten är en rättighet, men verkligheten ser annorlunda ut. En handfull gigantiska företag skaffar sig allt större makt över vattnet i världen. De som drabbas är de fattigaste i syd som inte anses vara kommersiellt gångbara.

Men det globala vattenkotteriet består inte bara av stora multinationella företag, utan även av mäktiga män i de internationella institutionernas tjänst. Världsbanken, IMF och WTO är invävda i ett nätverk med vattenföretagen – med en central sak på dagordningen – att privatisera vattnet.

I Cochabamba i Bolivia protesterade den lokala befolkningen mot privatiseringen och de orimliga avgiftshöjningarna. De vann mot det multinationella företaget.

Men privatiseringarna sker inte bara i Syd. De stora globala vattenföretagen har numera rättigheterna, inte bara i Shanghai, Buenos Aires, Manila och Johannesburg – utan också i Norrtälje. Den globala strategin för att göra vatten till en handelsvara är alltså högst påtaglig även här i Sverige. Det är nu det avgörs – om vattnet ska vara en mänsklig rättighet eller en handelsvara.


Författare
Sjölander Holland Ann-Christin

Ann-Christin Sjölander Holland är journalist på tidningen Kommunalarbetaren.