ISBN: 9789186743673Vem ska bestämma på lönemarknaden?

Arbetsliv, Fackligt, Politik & Samhälle

Industrins fack och arbetsgivare har dominerat den svenska lönebildningen sedan Industriavtalets tillkomst 1997. Det är deras löneavtal som stått som norm för alla andras ansträngningar.

Och resultatet av den rådande ordningen imponerar, trots återkommande kritik. Reallöneökningarna de senaste 20 åren söker sin motsvarighet i 1960-talets rekordår och saknar motstycke i andra utvecklade ekonomier under samma tid. Sysselsättningen är rekordhög och industrins konkurrensförmåga vass.

Men all framgång har som bekant också en baksida. Den rådande ordningen hotas eller utmanas nu både inifrån och utifrån, skriver Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg i Vem ska bestämma på lönemarknaden?

Inifrån handlar det om förväntningar från medlemmar som kan bli allt svårare att leva upp till. Ökade reallöner tas numera för givet.

Utifrån handlar det om andra förbunds eller branschers ambition att öka sitt inflytande över det som utgör märket för löneökningarna.

Att dessutom nära 900 000 tjänstemän undviker industrins norm genom sifferlösa avtal är också ett växande hot mot den stabilitet som råder.

Utgivningsår: 2017


Författare
Danielsson Öberg Anna

Anna Danielsson Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i 25 år varav 16 år på Svenska Dagbladet. Hon är sedan 2006 frilansjournalist. Hon har skrivit böcker om invandrare och arbetsmarknad, om finanskrisens effekter i en svensk kommun och en intervjubok om att vara facklig ombudsman.

Öberg Tommy

Tommy Öberg är journalist och krönikör med ett förflutet på Tidningen Arbetet i Malmö och Göteborg, Metallarbetaren, Svenska Dagbladet och senast, mellan åren 2005 och 2010, som chefredaktör för LO-Tidningen (numera Arbetet). Han skriver främst om arbetsmarknad, ekonomi och politik.