ISBN: 9789189483620Vems ordning och reda?

Debatt, Politik & Samhälle

Men varför skulle arbetsgivare vara intresserade av att förhandla fram avtal om löner och arbetsvillkor med organiserade motparter? Det finns en sak som dessa organiserade arbetstagarparter kan ”sälja”, och som arbetsgivare är mycket intresserade av att ”köpa” – nämligen arbetsfred. Ingen av de parter som skrivit på ett kollektivavtal får ta till stridsåtgärder under den tidsperiod som avtalet täcker, så länge villkoren är uppfyllda. Dock får parter som är bundna av kollektivavtal fortfarande ta till sympatiåtgärder.

I Tankesmedjan Arena Idés årsbok från 2007 är det den svenska arbetsmarknadsmodellen, och då särskilt kollektivavtalens roll, som står i fokus. Relationerna mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas parter på den svenska arbetsmarknaden skiljer sig från dem i många andra länder, inte minst inom EU, då kollektivavtal fyller många funktioner som i andra länder ersätts av lagstiftning.

Förhoppningen är att denna antologi ska bidra till en fördjupad diskussion om den svenska arbetsmarknadsmodellens svagheter och styrkor, nutida och framtida hot, samt hur dessa hot ska mötas eller avvärjas. Klart är att den svenska modellen måste förändras för att överleva men politiska och fackliga värderingar avgör hur och i vilken riktning: Vad är värt att ge upp för att behålla eller vinna något annat? Hur ser vi på kollektivavtalens och den svenska arbetsmarknadsmodellens plats i Sverige, EU och resten av världen? En sak är dock säker, ett utökat fackligt samarbete över nationsgränserna är absolut nödvändigt.


Författare
Eriksson Thord

Thord Eriksson är frilansjournalist.

Thoursie Anna

Anna Thoursie var chef för Tankesmedjan Agora under perioden mars 2006–februari 2008.