ISBN: 978-91-89483-41-5Vi skulle få leva här

Politik & Samhälle, Reportage & antologier

Det byggs en mur i Palestina. Den skär genom liv. Den stänger inne människor, skiljer dem från varandra, tar ifrån dem deras mark, vatten, utsikter och anhöriga.

Följ med på en resa längs muren. Möt de människor som skulle få leva i sitt land, men som nu finner sina liv sönderslagna. Läs också om kampen mot bygget och omvärldens ansvar.

Mer än ett decennium efter Berlinmurens fall byggs i dag en mur som är flera gånger längre och högre. Den skär på samma sätt ett sår genom världen och får konsekvenser som ekar långt från byggplatserna. Sådana här murar borde inte få byggas i vår tid. Men inte heller den här varar för evigt. Muren i Palestina finns bara så länge omvärlden accepterar den.

En mäktig text- och fotobok i fyrfärg på 256 sidor. 100-tals fotografier och texter. Fakta och kartor kombineras med essäer, dikter, vittnesmål och dagböcker. Medverkande: ett femtiotal författare och journalister däribland Gideon Levi, Amira Hass, Göran Greider, Mia Gröndahl, Andreas Malm, Shora Esmailian.

Redaktörer för boken har varit Ursula Berge, Fredrik Johansson (bild), Andreas Malm (text) och Jesper Weithz (form).


Författare
Berge Ursula

Ursula Berge är sedan 2005 samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Åren 2000–2005 var hon chef för Arenagruppens tankesmedja Agora.