ISBN: 978 91 85343 69 0Vid 20 börjar den ruttna – om hedersvåld och modiga kvinnor

Debatt, Politik & Samhälle

Hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor är ämnet för Maria Hagbergs bok Vid 20 börjar den ruttna. Den bygger på intervjuer med unga kvinnor med olika etnisk bakgrund som alla bott i Sverige hela eller nästan hela livet. De berättar om barndom, ungdom och uppväxt, om hälsa och sexualitet om vardag, familj och arbete, om egna erfarenheter av våld, misshandel och utsatthet men också om hur de till sist lyckades bryta sig loss och ta steget till ett självständigt liv.

Boken avslutas med en analys utifrån kvinnornas berättelser där författaren även tar upp religionens roll.


Författare
Hagberg Maria

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, kvinnoaktivist, författare och debattör som sedan ungdomsåren varit engagerad i kvinnorätt, jämställdhets- och fredsfrågor. Mellan 2007 och 2012 arbetade hon med flera kvinnoprojekt i Mellanöstern. På Premiss förlag har hon tidigare gett ut boken Vid 20 börjar den ruttna.