Åsa Wikforss

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, ledamot av Svenska Akademien och författare. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Titlar