ISBN: 9 789189077560I allmänhetens tjänst

Utvecklingen på medieområdet går snabbt. Den tekniska utvecklingen kastar om spelplanen. Det gungar betänkligt i den kommersiella mångfalden. En auktoritär våg sveper över stora delar av världen, där mediernas oberoende hotas och journalisters rätt att arbeta fritt blir allt mera ifrågasatt. Samtidigt debatteras public services framtid. Hur ska public service manövrera i detta nya landskap?

I den här antologin, initierad av föreningen Oberoende Public Service, skriver några av landets mest respekterade experter om medborgarnas förtroende för public service, dess betydelse för demokratin och framtiden för den oberoende journalistiken. I ett av kapitlen sammanfattar OPS även sina tankar om hur ett framtida public service i allmänhetens tjänst kan se ut.

Medverkar gör Julia Agha, Ulrika Andersson, Nils Funcke, Ove Joanson, Christina Jutterström, Sofia Näsström, Jan Scherman och Åsa Wikforss.


Författare
Julia Agha

Vd på den arabiskspråkiga nättidningen Alkompis. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Ulrika Andersson

Docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Nils Funcke

Journalist, författare, publicist och expert på yttrandefrihetsfrågor. Tidigare sekreterare i den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén 2009-2012. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Ove Joanson

Tidigare vd och styrelseordförande för Sveriges Radio och tidigare ordförande i Förvaltningsstiftelsen för public service-bolagen. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service 

Christina Jutterström

Tidigare mångårig chefredaktör för DN och Expressen och vd för SVT 2001-2006. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Sofia Näsström

Professor vid statvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Jan Scherman

Debattör inom massmedia. Tidigare programledare och vd för TV4-gruppen 2001-2011. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service. 

Åsa Wikforss

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, ledamot av Svenska Akademien och författare. Aktuell i antologin I allmänhetens tjänst – om framtiden för public service.