Holmberg Carl

Carl Holmberg har varit Vetenskaplig ledare vid Nationellt Centrum för flexibelt lärande, CFL. Tidigare arbetade han i ett par statliga myndigheter/utredningar inom området flexibelt lärande. Han har lång erfarenhet från den största svenska forskningsinstitutionen inom det vuxenpedagogiska området där han under många år var prefekt. Hans egen forskning har främst rört frågor relaterade till distansutbildning. Hans omfattande engagemang i olika europeiska projekt och nätverk kring flexibelt lärande och utbildningskvalitet kommer framöver att vidgas till internationellt arbete med dessa frågor.

Titlar