ISBN: 978 91 85343 66 9Det nya läroriket

Fackligt, Politik & Samhälle

Det nya läroriket är ett  diskussionsinlägg om vuxenlärande, arbetsplatslärande och utbildning.

Boken handlar om lärandets nya landskap och villkor och om den utveckling som pågår från formell vuxenutbildning till lärande regioner.

Författarna Kenneth Abrahamsson, Jan Edling och Carl Holmberg speglar detta skeende från olika infallsvinklar. De blickar både framåt och bakåt och skissar på nya utmaningar och konstaterar att frågan om vuxnas lärande och om företagens kompetensförsörjning måste finnas med i diskussionen om sociala innovationer i välfärdssamhället.

Boken som är den fjärde från Premiss förlag i en serie om arbetslärande och utbildning ges ut med stöd av Nationellt centrum för flexibelt lärande.


Författare
Abrahamsson Kenneth

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet sedan 1991 och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Han var programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, till 2012 och är numera seniorkonsult. Han har bland annat publicerat skrifter om vuxenutbildning, folkbildning, yrkesutbildning och kompetensfrågor i arbetslivet.

Edling Jan

Jan Edling är verksam som analytiker vid VINNOVA. Hans intresseområden är innovationer, näringspolitik, välfärdsmodeller och kompetensförsörjning. Edling har tidigare varit verksam vid LO, där han under ett par decennier var utredare inom områden som socialpolitik, integrationspolitik och arbetsmarknadspolitik. Han är också en flitigt utnyttjad föreläsare i frågor som handlar om globalisering, regional utveckling och tillväxt.

Holmberg Carl

Carl Holmberg har varit Vetenskaplig ledare vid Nationellt Centrum för flexibelt lärande, CFL. Tidigare arbetade han i ett par statliga myndigheter/utredningar inom området flexibelt lärande. Han har lång erfarenhet från den största svenska forskningsinstitutionen inom det vuxenpedagogiska området där han under många år var prefekt. Hans egen forskning har främst rört frågor relaterade till distansutbildning. […]