Dahl Birgitta

Birgitta Dahl föddes 1937 i Göteborg och är uppväxt i Storvik, Västerås och Vallentuna. Efter studentexamen 1956 studerade hon i Uppsala och tog en fil.kand. i nordiska språk, historia och statskunskap.
Hon valdes in i riksdagen för Socialdemokraterna vid 1968 års val. År 1982 utsågs hon till energiminister och hade den posten till 1986 då hon blev miljö- och energiminister och därefter miljöminister 1990–1991. År 1994 valdes hon till riksdagens talman och stannade på posten till 2002 då hon gick i pension.
Birgitta Dahl har bott i Uppsala hela sitt vuxna liv men tillbringar numera också en stor del av året i sommarhuset i Öregrund.
Hon är gift med Enn Kokk och de har barnen Kerstin och Matti. Äldsta dottern Anna föddes i äktenskapet med Bengt Kettner.

Titlar